OSNOVNA ŠOLA

Izboljšuješ oceno ali pa želiš obdržati določeno stopnjo?

 

Inštrukcije pred testi in ustnim spraševanjem so namenjene vsem dijakom, tako tistim z učnimi težavami, kot tudi tistim, ki si želijo višjo oceno.

Na uro inštrukcij se tečajniki NUJNO prej pripravijo, s seboj prinesejo šolske knjige in učne liste, da je lahko učna ura čim bolj produktivna.

 

Za termine inštrukcij se dogovorite vnaprej, saj bo tik pred zdajci težko dobiti ustrezen prost termin.

 

Potrebujete inštrukcije za dijake, ki želijo razlago, ponavljanje učne snovi in primerno spodbudo za delo.

 

Pouk lahko poteka v skupini po 3, v paru ali pa v individualni obliki ob dogovorjenih terminih in glede na želje in zahteve tečajnika.

 

Inštrukcije v paru potekajo zelo intenzivno in so popolnoma prilagojene potrebam obeh tečajnikov. Pred pričetkom tečajnika najprej uskladita termin, nato pa profesor preveri, katere so glavne pomanjkljivosti v znanju tujega jezika obeh tečajnikov in na podlagi tega prilagodi potek in vsebino inštrukcij.

 

Prednost učenja v paru pa je tudi cena, saj šolska ura stane samo 10,50 EUR na osebo.

 

Pripravljamo dijake na tekmovanja iz

tujih jezikov.

SREDNJA ŠOLA

Priprava na pisne ali ustne izpite za študente univerzitetnih in drugih programov.

 

Pripravo nudimo tistim študentom, ki bi radi brez težav v čim krajšem času uspešno opravili izpite iz tujega jezika.

 

Vodeno učenje omogoča rednim in izrednim študentom, da si obseg in potek dela prilagodijo svojim zmožnostim in prostemu času.

 

Študente pripravljamo na tekoče izpitno obdobje, kolokvije in ustna zagovarjanja seminarskih nalog.

ŠTUDENTI - PRIPRAVA NA IZPITE

Individualno učenje tujega jezika poteka nekoliko drugače kot skupinsko učenje ali učenje v paru in ima kot tako seveda tudi svoje prednosti. Učenje 1:1 poteka v sproščenem delovnem okolju in interaktivnem vzdušju.

 

Ker učitelj dela samo z enim učencem naenkrat, je njegova pozornost v celoti namenjena tečajniku, vsebina individualne ure in čas trajanja pa sta prilagojena željam in pričakovanjem tečajnika. Na ta način bo tečajnik bolje motiviran in dosegel višjo stopnjo koncentracije, vsaka ura pa bo zato sveža, zanimiva in kar najbolj produktivna.

 

Glede na to, da sta urnik in dolžina individualnih ur prilagojena učencu, so termini možni v dopoldanskem ali popoldanskem času, po dogovoru lahko tudi med vikendi.Za najboljši rezultat priporočamo individualne ure dvakrat na teden po dve izobraževalni uri.

 

Jezikovne dejavnosti potekajo v naših prostorih v Ljubljani - Dravljah, na Draveljski ul. 46.

Tečajnik lahko odpove ali prestavi svoj termin inštrukcij/individualnega tečaja iz osebnih razlogov najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom.

V nasprotnem primeru se termin obračuna v celoti.

 

Več informacij in prijava: info@geoprevis.si ali 041/264-984

INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNOŠOLCE, SREDNJEŠOLCE IN PRIPRAVA NA IZPITE

slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina